IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia
IMA Programına Giriş IMA Duyusal Programı IMA Hazırlık Programı IMA Yaratıcı Düşünme Programı IMA Eğitim Hedefleri IMA Derecelendirme Sınavı IMA Program Becerileri
Kapat  X

IMA Duyusal Programı

 

IMA Duyusal Kursun Dört Ana Bölümü

1)   Ana Duyu Bütünleme Eğitimi

2)   Minör Duyu Bütünleme Eğitimi

3)   IMA Dil Flaş Kartları Programı

4)   Resimli Kitap Eğitimi

 

Duyu Bütünleme Eğitimi Ana

Ana eğitim noktası çocukların omurgasını eğitmektir. Omurga, insan vücudumuzun ikinci yaşam çizgisidir. Sadece sol ve sağ beynin dengeli gelişimine hükmetmekle kalmaz, aynı zamanda günlük aktiviteleri ve vücut sağlığını da kontrol eder. Sinir sistemi sağlıklı omurga gelişimi olmadan genişleyemez. Büyük ve küçük eklemlerin mesajları, merkezi sinir sistemi aracılığıyla beyne iletilmelidir. İletim ne kadar hızlı olursa, tepki o kadar hızlı olur. Çocukların vücut zekası, omurga gelişimindeki ilerlemeler ile değerlendirilebilir. Yetenekli bir kişinin yol gösterici ilkesi sadece bilgi eğitiminde değildir. Aynı zamanda kişilerarası becerileri (sözlü iletişim), yaratıcılığı (düşünme yeteneği), reaksiyonu (gösterilen vücut zekası), gözlem ve değerlendirme yeteneğini içerir.

 

 

 

İnce Motor Beceri (Küçük Eklem Aktiviteleri)

A – El Ve Göz Koordinasyonu Eğitimi

Bu, ince motor becerilerin eğitimidir ve çocukların görsel odaklanma ve parmak uçlarının kontrolünün kararlılığını uygular. Ayrıca aktiviteleri yaparken çocukların bilek eklemlerini ve küçük parmak eklemlerini güçlendirir. Bu nedenle, küçük duyu bütünleştirme eğitimi, ikili koordinasyon gelişiminin temelidir.

 

 

 

B – Başparmak Stabilite Eğitimi

Parmaklar uzun veya kısadır ve farklı işlevleri vardır. Başparmak ve işaret parmağı çoğu aktivite için kullanılır. Yeni dönemde ne yazık ki çocukların vücut hareketleri azalmakta ve yaşam kalitesi ve teknolojinin gelişmesi nedeniyle ellerini doğru kullanamamaktadır. Başparmak ve parmaklar için stabilite eğitimi, IMA Minör Duyusal Bütünleme Eğitiminin temel amacıdır. Nesneleri parmaklarla tutarak veya çalıştırarak bilinçaltında odak noktasını ve güç kontrol yeteneğini geliştirir. El-göz koordinasyonu faaliyetleri ile çocukların mekanı tahmin etme yetenekleri de geliştirilecektir.

 

 

 

C – Elde Kas Kontrolü Eğitimi

Elde beş parmakla koordineli olarak nesneleri tutma eğitimi, el kaslarının gelişimini ve küçük eklemlerin ayarlanmasını destekler.

 

 

 

Fotograf Albumu

Az miktarda metin ve görüntü tabanlı eklenmiş resimli bir hikaye kitabıdır. Sözde "altın kitap evi", çocukların çocukluktan itibaren resimli kitap okumaya olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

 

Elektronik ürünlerin popülaritesi ve hızlı gelişimi ile çocukların omurga displazisine ve dil güçlüklerine ağırlaştırıcı bir şekilde neden olur. Çocukların ilkokul kariyerlerinde dinlemek için iyi bir işitme temeli hazırlama yeteneklerini ifade etme ve geliştirme isteklerini teşvik edebilen eğitici resimli kitaplarla. Akıllı Eğitim Grubu, personelin eğitimini vurgular ve ifade de bunlardan biridir.

 

Resimli kitap eğitimi, çocuklara dinleme becerilerinin ifade edilmesine rehberlik etmenin yanı sıra, aynı zamanda şeylere ve ahlaki değerlere ilişkin bilişsel yeteneklerini geliştirmeye ve iyi davranış ilişkilerinin gelecekteki başarısını şekillendirmeye yardımcı olur. Bu arada, sorulara "yönlendirilmiş düşünme" eğitimi şeklinde cevap vermek için görüntü ve metin yardımıyla çocuklar da analiz, akıl yürütme, hayal gücü ve gözlem yeteneklerini geliştirebilirler.

 

IMA Üç Dilde Flash Kartları

IMA Üç Dil Flaş Kartları Eğitimi, çocukların özgüvenlerini artırmak için çocukları vuruşlarla radikaller oluşturmaya yönlendirmeyi ve radikalleri kelimelere dökmeyi amaçlar. Yüksek kulelerin yerden yapıldığına kesinlikle inanıyoruz. Çinceyi etkili bir şekilde öğrenmek için, dilin temel vuruşlarına ve köklerine hakim olmak tek yoldur.

 

 

 

IMA Sensation Station Kurmanın Amaçları

  • Dil Geriliği
  • Dil engeli
  • Zorlukları öğrenmek
  • Hiperaktif / Aktif
  • Konsantrasyon Zorlukları

 

Omurga bozukluğu, çocukların aşağıdaki durumlarla karşılaşmasına neden olacaktır:

 

Dil Geriliği

Dil geriliği, belirli bir yaştaki çocukların dil gelişiminin aynı yaştaki akranlarına göre daha düşük olması anlamına gelir.

 

Dil Engeli

Dil engeli, anlama engeli ve ifade engeli olarak ikiye ayrılır. Engelin anlaşılması, çocukların iletişim sürecinde başkalarından ifade edilen anlamı anlayamaması durumudur. İfade engeli, çocukların başkalarını anladıkları ancak o anda uygun mesajları iletemedikleri durumu ifade eder. Bu nedenle, ifade engeli olan çoğu çocuk daha huzursuz görünür ve rahatsızlıklarını hafifletmek için ağlamayı severler.

Öğrenme Zorluğu

Öğrenme güçlüğü, bir öğrencinin akademik performansının akranlarından önemli ölçüde düşük olduğu anlamına gelir. Çocukların öğrenme sorunları konusunda, IMA Eğitim Grubu bilginin edinilmesi ve benimsenmesi üzerinde durmayacaktır. El-göz koordinasyonunun olgunlaşmasıyla birlikte vestibüler mesajlarda görsel algı ve işitsel hafızanın koordinasyonuna daha çok odaklanıyoruz.

 

 

Öğrenme Güçlüğü

Huni bellek, öğrenme güçlüğünün bir özelliğidir. Okuma, yazma ve hecelemedeki bilişsel zorlukların çoğu, sol ve sağ beynin dengesiz gelişimine neden olan merkezi sinir sisteminin gelişimsel anormalliğinden kaynaklanmaktadır.Çevrenin neden olduğu öğrenme sorunları, doğuştan gelen faktörler haricinde tartışılacaktır. Öğrenme güçlüğü çeken veya öğrenme güçlüğü çeken çocuklar, görsel hafızada güçlük, görsel ayrımcılık, işitsel hafıza ve sağlam ayrımcılık gibi ortak semptomlara sahiptir. Bu çocukların fiziksel aktiviteleri ve kişilerarası iletişimi normaldir.

 

 

Dikkat Eksikliğinin Neden Olduğu Hiperaktivite Bozukluğu

Çocuk beyni 3 yaşından önce yüzde 70'e varan oranda gelişmişti, erken çocuklukta emekleme gibi fiziksel aktivite, böylece vücudun beyin ve omuriliğin neden olduğu boyun germe kapasitesine (genellikle gerginlik olarak bilinir) yeterli aktiviteye sahip olmasına izin verecek şekilde gelişti. merkezi sinir sistemi sağlıklı gelişim, bu nedenle anne-babalar 3 yaşından önce altın dönemi iyi bir şekilde kavrayarak çocuğun hayatına en değerli armağandır. Sadece yeteneğe odaklanmayı değil, aynı zamanda düşünme, dil yeteneği, hafıza, anlama ve hayal gücünü de içerir.

 

Dikkat eksikliği hiperaktivite / hiperaktivite fenomeni, omurga ve boyun bölümünün yedi faaliyetinin büyük çoğunluğuyla yakından ilişkilidir. Elektronik ürünler (bilgisayarlar, TV ve video oyunları) kemik eklemlerinin ve omurganın fiziksel aktivite miktarını büyük ölçüde azaltacak ve gelecekte olumsuz nörogelişimsel sorunlara neden olacaktır; ve ayrıca öğrenmede hiperaktif farkındalığa yol açar.