IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia
Đóng  X

Thương Hiệu Thông Minh

 

Thương Hiệu Thông Minh

Thương hiệu được sử dụng trong sản xuất, chế biến, phân loại hoặc phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ. Nó có thể là bất kỳ từ, tên, ký hiệu, chữ cái, số, ký hiệu 3D, âm thanh, kết hợp màu hoặc bất kỳ sự kết hợp nào, được sử dụng trong thương mại để xác định và phân biệt hàng hóa của một nhà sản xuất hoặc người bán và để chỉ ra nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ. Trong thương mại, thương hiệu là bất kỳ tên, ký hiệu, chữ cái, số, ký hiệu 3D, âm thanh, kết hợp màu hoặc bất kỳ sự kết hợp nào có thể đăng ký làm thương hiệu. "Nhãn hiệu đã đăng ký" được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền tại mỗi quốc gia được bảo vệ theo pháp luật. Đăng ký nhãn hiệu độc quyền, và duy nhất.

 

Thương hiệu là độc quyền của chủ sở hữu và nó được luật pháp bảo vệ. Nếu không có sự cho phép hoặc ủy quyền của chủ sở hữu, bất kỳ doanh nghiệp hoặc cá nhân nào đều không được phép sử dụng nhãn hiệu; nếu không, sẽ được coi là hành vi lừa đảo. Một loạt nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Giáo dục Thông minh bao gồm từ, hình ảnh, thư, số, ký hiệu 3D, sự kết hợp màu sắc, v.v ... tuân thủ thủ tục đăng ký nhãn hiệu ở mỗi quốc gia. Bất kỳ doanh nghiệp hoặc cá nhân nào đều không được phép sử dụng nhãn hiệu mà không có sự cho phép hoặc ủy quyền của tập đoàn giáo dục Thông minh.

 

                                                                               
 

 PI 20082774  –  UI 20082774  –  UI 2016600005GRANT NO : MY – 147813A  –  MY – 197338A