IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia
ហ្វ្រេនឆាយ សេចក្តីផ្តើម ហ្វ្រេនឆាយនីតិវិធី
ជិត  X

ហ្វ្រេនឆាយ សេចក្តីផ្តើម

 

ពាក្យ ➙ ហ្វ្រេនឆាយ គ្របដណ្តប់លើការរៀបចំផ្សេងៗគ្នា ដែលម្ចាស់ផលិតផល ដំណើរការ សេវាកម្ម ប្រព័ន្ធ ឬសូម្បីតែឈ្មោះអនុញ្ញាតឱ្យនរណាម្នាក់ប្រើវាក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ប្រភេទនៃការទូទាត់មួយចំនួន។ វាអាចមានទម្រង់ជា៖

ការចែកចាយ ➙ ភាពជាអ្នកលក់
ទាំងនេះគ្រាន់តែជាអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ចែកចាយផលិតផលប៉ុណ្ណោះ។ អាជ្ញាបណ្ណផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់អ្នកទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណ។

 

ទីភ្នាក់ងារ
នៅទីនេះភ្នាក់ងារ ➙ លក់ផលិតផលក្នុងនាមអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់កម្រៃជើងសារ។


អ្នកទទួលសិទ្ធិផ្តាច់មុខ និងគ្រូទាំងអស់របស់យើងតែងតែបង្កើនជំនាញបង្រៀនរបស់ពួកគេ បង្កើតបរិយាកាសសិក្សាដ៏ល្អ និងអនុវត្តយ៉ាងរស់រវើកក្នុងបច្ចេកទេសបង្រៀនដ៏រស់រវើក។ គោលបំណងចម្បងរបស់យើងគឺដើម្បីបង្កើតសិស្សដែលសិក្សាពីចំណាប់អារម្មណ៍ និងការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង បំភ្លឺខួរក្បាលរបស់ពួកគេ និងបង្កើនសមត្ថភាពប្រតិកម្មរបស់ពួកគេ ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពជំរុញសក្តានុពលរបស់ពួកគេ។

ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃការអនុវត្ត ក្រុមហ៊ុន Intelligent បានបណ្តុះបណ្តាលសិស្សពូកែជាច្រើន។ ពួកគេមិនត្រឹមតែសម្តែងបានល្អក្នុងការប្រកួតអន្តរជាតិ និងថ្នាក់ជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជាប្រធានក្រសួងអប់រំរបស់យើងផងដែរ។

ដើម្បីបង្កើន និងលើកតម្កើងវិធីសាស្រ្តនៃការគណនាដោយប្រើ abacus និង ចិត្ត - នព្វន្ធ និង ភាពស្មោះត្រង់ នៃ កូន​កាត់–ឧបករណ៍គណនាវេទមន្ត ហើយដើម្បីឱ្យសិស្សភាគច្រើនមានឱកាសក្នុងការរៀនពួកគេដើម្បីបង្កើន IQ ➙ Iគុណវុឌ្ឍិបញ្ញា យើងនឹងបង្កើតថ្នាក់រៀនរបស់កុមារ។ សម្រាប់អាយុពី  ទៅ ១២ ឆ្នាំ។

សរុបមក ក្នុងនាមជាសាលាអប់រំផ្លូវចិត្ត-នព្វន្ធប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ យើងបន្តការបង្រៀនប្រកបដោយគុណភាព និងការបញ្ជាក់ពីសង្គម។ ជាមួយនឹងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងការប្រឹក្សារបស់យើង ការអនុវត្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់កូនអ្នកក្នុងការគណនាត្រូវបានលាតត្រដាងយ៉ាងច្បាស់។

 

ឱកាស​បង្កើត​សិទ្ធិ​អាជីវកម្ម​ឆ្លាតវៃ
Intelligent has a complete and comprehensive supports system in place to assist our franchisees in developing a good educational programme. Our staffs consist of professionals experienced in market education technology finance administrations, each ready to help you to the road of success.

Intelligent is not just a business consultant, but savvy veterans in the industry and of the supplementary education academy. They are from a powerful in–house support system that provides invaluable consultation assistance.


After joining the Intelligent Education Group, franchisees will attend a comprehensive and intensive training programme. Here you become familiar with product, marketing and implementation strategies for each component of the Intelligent business. From business planning to pricing and staffing, you'll leave here with the knowledge you need to build your own Intelligent business.

Following the initial training, franchisees will receive follow–up field consulting and support during the initial launch and ongoing development of your business. Periodical Regional Franchisee meeting as well as annual international convention will also provide exposure in the educational business and opportunities in networking with your peers throughout the world.

Intelligent also work closely with franchisees in helping them to establish their centre in the most advantageous location. With our experience in designing centre, we will be able to help franchisees to set up their centre quickly and efficiently.

Intelligent highly visible national advertising is just one of the ways that we help you to deliver the Intelligent name into virtually every household in Malaysia and other countries. You'll also receive professionally researched ad slicks, brochures, television and radio commercials, and direct mail campaigns.

Intelligent will continue to invest in the ongoing development of products, programmes, and tools system that meet the needs of the growing technology education market today and the future. With our growing Franchisenetwork and support system, we will continue to maintain the standard of Abacus and Mental–Arithmetic education worldwide.

Benefits to become Intelligent franchisee ➙ Access to capital
This is somewhat overcome as commercial banks and development corporations recognize the lower risk profile of franchising and consequently prefer financing a franchisee. Financiers know they have a safety net in the franchiser who has tested and fine–tuned the franchised system.

 

Experience of the Intelligent franchiser
Our franchise package comes along with years of experience and proven methods. This eliminates many of the start–up problems and enables someone with little or no experience in a particular industry to become part thereof.

 

Intelligent professional training
The franchiser provides both initial and ongoing training to a new franchisee. This helps to prepare the franchisee in all facets of the business. This method of skill transfer takes place at all levels i.e. management training technique preview promotion presentation, as well as employees training at all levels.

This is a particular benefit for people who do not have the experience, knowledge or the skills of Mental–Arithmetic, which they wish to enter. Upon approval of an application, signing of the franchise agreement and the successful purchase of your franchise, the franchisee and or employees will undergo an intensive training programme.

During the training, all aspects of the company's unique and specially developed computer programmes, all legal aspects of the business and the marketing of the business is discussed in detail.

 

Standards
The franchiser provides the franchisee with ongoing assistance throughout their term of business relationship. In addition, the franchiser is also in a position to provide continuous research and development, contributing to new products and services.

 

Intelligent business synergy
Purchasing a franchise means to become part of a family where all members work together for the good of the whole. All franchisers contribute and share ideas for the benefit of the franchise.


Maintaining and upholding clearly defined operating procedures and quality standards. Contribute to grow through   feedback promotion research and development.

Reasons for success in Intelligent territory
A proven concept.
A mentorship that last the life of the franchise agreement.
Lower risk and lesser chance of failure.
Not being a master servant but a business relationship.

Who can be Intelligent franchise or Intelligent master franchise ?
All those interested in setting up centre with a minimum investment and good returns.

Who will be entrepreneurial skill, achievement orientation, ability to manage the administration in the local areas.

Who will be challenging, mentally growth potential for yourself and others.

Who wants the younger generation to improve.

Who loves marketing and it's interested in big business.

Who wants to reach out into the homes and help the parents develop their children.

Who wants to be an entrepreneur.

Who is interested in building the future of the country.

Who wants to be your own boss.

Who loves challenges.

Housewife, who wants to earn a good income, yet wants to take care of her family.

A good husband who wants to build up a good career for his educated wife.

 

Who can be Intelligent courses instructor ?
Any individual with high school education or more.

A person with a great love of children and learning ability to keep updating oneself.

Who loves teaching and training children.

Who likes to learn and challenge himself.

Who likes to have a part time work.

Who enjoys achievement.

 

The procedure of the application to the Intelligent franchisee
Collect the application form.

Determine location Approved by the company.

Examine and verify a budget.

Accept the application Sign an agreement.

Pay the franchisee fee.

Training the programme instructors.

Prepare a report Hold discussion.

Conduct a publicity Start doing business.